Návrh stanov dle NOZ

Předkládáme k diskuzi návrh nových stanov dle NOZ !!!

Připomínky zasílejte na jsoukup@bendovka.cz

J. Soukup