Schůze SVJ 2016

Dne 22.11.2016 se uskuteční shromáždění SVJ J. Bendy 11 v 19.15 v sušárně přízemí vchodu.

Program shromáždění :

- Zahájení
- Zpráva o hospodaření za rok 2015
- Schválení nových stanov dle nového OZ
- Volba výboru společenství a kontrolní komise
- Schválení usnesení
- Různé